Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie


Instrukcja uzyskania dostępu do systemu e-dziennik

 

 

INFORMUJEMYI, IŻ OD 1 KWIETNIA KARTY DO SYSTEMU E-DZIECKO BĘDĄ ZAMAWIANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Prosimy  rodziców nowo przyjętych uczniów w sprawie zamawianie kart do systemów e-dziecko o kontakt z Panią Intendentką szkoły pod nr tel. 177482346.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART


PŁATNOŚCI

Kwota do zapłaty za obiady w m-c maju:  ilość dni 15 x 6,50 zł = 97,50 zł
Płatności proszę dokonywać przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko,
sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, ewentualne odsetki za nieterminowość wpłat
to pozwoli na uniknięcie błędnych płatności.

Za nieterminowe wpłaty należności będą naliczane odsetki.

Przypominany, że 10 każdego miesiąca to dzień, w którym środki powinny znajdować się na rachunku bankowym szkoły.

Nr konta OBIADY: 68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

  • Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko i sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, to pozwoli na uniknięcie błędnych wpłat.

  • W tytule przelewu należy wpisać dane dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata i za jaki miesiąc (np. Jank Kowalski, 5e, obiady, październik 2020).

  • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w miesiącu poprzedzającym faktyczną rezygnację.

  • Opłata za karty i duplikaty kart systemu e-dziecko od miesiąca września 2023 r. wynosi 20 zł

Odpisy za obiady należy zgłaszać do godziny 8:00 w systemie e-dziecko lub na e-mail: stolowka@sp10.resman.pl

 

  • Świętujmy razem Międzynarodowy Dzień Tańca pod hasłem: Taniec jest dla wszystkich! Obchodzony 29 kwietnia jest wyjątkowym świętem, które ma na celu promowanie kultury tanecznej na całym świecie. Zainicjowany przez UNESCO w 1982 roku, stanowi okazję do docenienia tańca jako formy sztuki, która przekracza granice kulturowe i językowe, łącząc ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Pani Lucyna Brodowska poprowadziła dla uczniów klasy 2 a warsztaty „Taniec, lekki jak piórko”, na które złożyły się: prezentacja multimedialna ilustrująca polskie tańce narodowe, pokaz kolekcji lalek w strojach ludowych, zagadki tematyczne oraz nauka „Krakowiaka”. Warto zauważyć, że taniec oferuje wiele korzyści zdrowotnych, w tym poprawę kondycji fizycznej, zwiększenie elastyczności, redukcję stresu i poprawę zdrowia psychicznego. Jest także potężnym narzędziem społecznym, które pomaga w budowaniu relacji i wspieraniu integracji rówieśniczej. Wszyscy pasjonaci tańca znaleźli w tych zajęciach coś dla siebie! Serdecznie dziękujemy Mamie Jakuba, pani L. Brodowskiej za zaangażowanie w życie zespołu klasowego.

  • Uczeń klasy 2 a, Łukasz Tomczyk otrzymał nagrodę w XII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Wesołego Alleluja”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej. Do konkursu zostały zaproszone przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z kraju i ze świata. Ich zadaniem było samodzielne wykonanie kartki, tematycznie związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Tegoroczny konkurs został uhonorowany patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Rzeszowskiego. Na konkurs przyjęto pół tysiąca kartek wielkanocnych z 82 placówek z Polski i z zagranicy. Nagrodzono 15 autorów kartek wielkanocnych w trzech kategoriach wiekowych. Łukasz, jesteśmy z Ciebie dumni! Życzymy kolejnych sukcesów!

  • Uczniowie klasy 2 A wraz z wychowawczynią mgr Agatą Gruba w ramach profilaktyki przeciwpożarowej odwiedzili Straż Pożarną w Rzeszowie. Dzieci wysłuchały opowieści o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz o akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzania elementów stroju strażaków, poznanie wyposażenia wozów strażackich oraz urządzeń służących do gaszenia pożarów. Drugoklasiści utrwalili wiedzę dotyczącą właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia oraz numery alarmowe. Po tak ciekawej wycieczce, wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka mimo swoich trudności bardzo im się podoba, a niejedno z nich w przyszłość chciałoby pracować w tym zawodzie.  

  • 25 kwietnia 2024r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie V edycji Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Drugie życie butelki PET”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży recyklingiem, uświadamianie korzyści z powtórnego wykorzystania odpadów, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych. Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I MIEJSCE – Jakub Jachowicz kl. VIII a II MIEJSCE – Aldona Strączyk kl. VIII b III MIEJSCE – Maja Ataman kl. V a wyróżnienia: 1. Maja Turek kl. VIII c 2. Julia Rak kl. VIII c 3. Julia Dyrak kl. VII b 4. Wiktoria Gac kl. V c 5. Aleksander Woroniec kl. VIII b 6. Natalia Sławińska kl. VIII b Serdecznie gratulujemy !

  • 4 kwietnia 2024 r. w bibliotece szkolnej odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Tematyka konkursu związana była z przyrodą, środowiskiem i ogólnie pojętą ekologią. W tym roku dołączyliśmy do akcji Europe Direct Rzeszów pod hasłem Przystanek – Ziemia!, organizowanej w dniach 2-9 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja Powszechnego Czytania ABCXXI oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Główne zadanie akcji dotyczy głośnego czytania książek tematycznie związanych  z ochroną środowiska. Nasz konkurs rozpoczęliśmy od przeczytania wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej z książki „Raj na ziemi czyli Rady nie od parady II”

  • Szkoła ogłasza nabór do udziału w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku szkolnym 2024/25. W rekrutacji mogą brać uczniowie obecnych klas V-VII. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić i wydrukować formularz rekrutacyjny. Rekrutacja uzupełniająca. Termin złożenia formularza: 9.05.2024, godz. 14:00 Miejsce złożenia formularza: sekretariat szkoły. Spotkanie najczęściej trwa 5 dni + 2 dni  na podróż.        Rekrutacja uzupełniająca. Termin został przesunięty do 9.05.2024, godz. 14.00     Rodzice uczniów zakwalifikowanych zostaną poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Regulamin rekrutacji uczestników w mobilnościach w projekcie Wyciag_z_regulaminu_organizacji_wycieczek_dot._programu_Erasmus+    

MAPA


SZYBKI KONTAKT +48 17 748 2350
E-MAIL e-doręczenia: AE:PL-58964-44923-JSUIW-21 epuap: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP sekretariat@sp10.resman.pl
ADRES 35-077 RZESZÓW, ul. Dominikańska 4
Back to top