Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie


Instrukcja uzyskania dostępu do systemu e-dziennik

 

INFORMUJEMYI, IŻ OD 1 KWIETNIA KARTY DO SYSTEMU E-DZIECKO BĘDĄ ZAMAWIANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Prosimy  rodziców nowo przyjętych uczniów w sprawie zamawianie kart do systemów e-dziecko o kontakt z Panią Intendentką szkoły pod nr tel. 177482346.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART


PŁATNOŚCI

Kwota do zapłaty za obiady w m-c lutym:  ilość dni 14 x 6,50 zł = 91 zł
Płatności proszę dokonywać przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko,
sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, ewentualne odsetki za nieterminowość wpłat
to pozwoli na uniknięcie błędnych płatności.

Za nieterminowe wpłaty należności będą naliczane odsetki.

Przypominany, że 10 każdego miesiąca to dzień, w którym środki powinny znajdować się na rachunku bankowym szkoły.

Nr konta OBIADY: 68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

  • Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko i sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, to pozwoli na uniknięcie błędnych wpłat.

  • W tytule przelewu należy wpisać dane dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata i za jaki miesiąc (np. Jank Kowalski, 5e, obiady, październik 2020).

  • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w miesiącu poprzedzającym faktyczną rezygnację.

  • Opłata za karty i duplikaty kart systemu e-dziecko od miesiąca września 2023 r. wynosi 20 zł

Odpisy za obiady należy zgłaszać do godziny 8:00 w systemie e-dziecko lub na e-mail: stolowka@sp10.resman.pl

 

  • Walentynki to święto miłości i przyjaźni. Dla uczniów naszej szkoły ten dzień stał się okazją do wspólnej zabawy i pokazania, jak dobrze i wesoło jest nam razem. Uczniowie klas 2 A przygotowali wspaniałe serca, wykonane różnymi technikami, które utworzyły piękną scenografię w klasopracowni. W ramach zajęć plastycznych wykonali walentynkowe misie, które wręczyli kolegom i koleżankom jako wyraz sympatii i przyjaźni. Zajęcia sportowe odbyły się na walentynkowym torze przeszkód; nie było przegranych- liczyła się wspólna zabawa! Te miłe gesty sprawiły, że uśmiech gościł na twarzach dzieci. Świat postrzegany przez pryzmat przyjaźni i empatii staje się lepszy. Spróbujemy każdego dnia zrobić coś miłego, dla tych których spotkamy!

  • 11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Numeru 112. O tym, jak ważny jest numer alarmowy uczniowie klasy 2 A dowiedzieli się w ramach działań promujących prawidłowe korzystanie z niego. Obejrzeli prezentację. Zapoznali się z prawdziwymi zgłoszeniami wypadku. Następnie przeszli kurs pierwszej pomocy, przeprowadzony przez wychowawczynię mgr Agatę Gruba w ramach dobrej praktyki „Umiesz- Reagujesz- Ratujesz” z wykorzystaniem fantomu. Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie. Uczymy się więc od najmłodszych lat.  

  • Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, to 21 i 22 każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to Święto wszystkich babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. 25 stycznia uczniowie klasy 2 A wraz z wychowawczynią Panią Agatą Gruba zorganizowali Prywatkę dla babci i dziadka. Na wstępie Pan Dyrektor Albert Murjas przywitał wszystkich gości. W pięknie udekorowanej sali teatralnej wnuki przedstawiły żywiołowy program artystyczny, na  który złożyły się wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Prywatkę zakończyły wspólne zabawy. konkursy, quizy. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie.  

  • Z początkiem 2024 r. w 10-tce zagościły karnawałowe klimaty. W dniu 11 stycznia sale zostały ozdobione balonami, serpentynami, a po korytarzach spacerowały postacie z bajek, księżniczki, wiewiórki, rycerze… A wszystko za sprawą balu karnawałowego, który odbył się na sali gimnastycznej. Uczniowie bawili się przy rytmach różnorodnej muzyki. Były zabawy w kółeczku, korowody, tańce w parach, pociągi, przeciąganie liny. Wybrano króla i królową balu. Nie zabrakło słodkich poczęstunków i zabaw tanecznych w klasach. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie. Radosny, szeroki uśmiech, to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy. Pozostały wspomnienia, które będą nam towarzyszyć do kolejnego balu karnawałowego.  

  • Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Drużynowego Wiedzy o Unii Europejskiej „EUROPA DALEKA CZY BLISKA?” – 20 years in the European Union dla uczniów klas 7 i 8 SP w roku szkolnym 2023/2024 Regulamin konkursu załącznik nr 1 – zgłoszenie szkoły załącznik nr 2 – oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia załącznik nr 3 – protokół wynik I etapu organizatorzy – mgr D. Bieniek, mgr M.Świętoń, mgr I.Piątek  

  • 1. Cele konkursu: a) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych; b) kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej; c) rozwijanie umiejętności manualnych ; d) inicjowanie zainteresowań czytelniczych. 2. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna. 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów z klas 1-3. 4. Konkurs rozpoczyna się 3.01.2024 r. i trwać będzie do 25.01. 2024 r. 5. Prace plastyczne należy składać w bibliotece szkolnej. 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego – w Ogólnopolskim Dniu Kota. 7. Zadaniem uczestników konkursu jest wypożyczenie z biblioteki szkolnej książki Anity Głowińskiej o Kici Koci i wykonanie portretu głównej bohaterki. 8. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.) w formacie A4, w formie płaskiej. 9. Prace powinny być indywidualne i samodzielnie wykonane przez dzieci. 10. Na odwrocie pracy należy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę. 11. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będę brały udziału w konkursie. 12. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne. 13. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

MAPA


SZYBKI KONTAKT +48 17 748 2350
E-MAIL e-doręczenia: AE:PL-58964-44923-JSUIW-21 epuap: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP sekretariat@sp10.resman.pl
ADRES 35-077 RZESZÓW, ul. Dominikańska 4
Back to top