Szkoła posiada akredytacje programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Erasmus+ to program unijny, którego celem jest zwiększenie możliwości edukacyjnych i szans rozwoju młodzieży oraz nauczycieli w Europie. Program ten oferuje szeroki wachlarz możliwości, w tym międzynarodowe wymiany szkolne, staże zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

Edukacja szkolna jest jednym z głównych obszarów programu Erasmus+. Dzięki wymianom szkolnym, młodzież ma możliwość zamieszkania z rodziną za granicą i uczestniczenia w zajęciach szkolnych w innym kraju. To doskonała okazja do poznania innego kraju i jego kultury, a także do nauki języka. Wymiany szkolne są dostępne dla uczniów w różnym wieku, od szkoły podstawowej do liceum.

Staże zawodowe również są dostępne w ramach programu Erasmus+ dla szkół. Umożliwiają one uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Program Erasmus+ oferuje również szkolenia dla nauczycieli, które pozwalają im zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, a także nawiązać międzynarodowe kontakty z innymi nauczycielami.

Erasmus+ to doskonała okazja do rozwoju dla młodzieży i nauczycieli, którzy chcą zdobyć międzynarodowe doświadczenie i nawiązać międzynarodowe kontakty. Program ten jest szansą na poszerzenie horyzontów i zdobycie nowych umiejętności, które mogą przydać się w przyszłości.

W ramach akredytacji kadra zostanie przeszkolona  w zakresie językowym oraz nowoczesnych technologii, a uczniowie będą współpracować z innymi uczniami z krajów UE oraz odwiedzać się wzajemnie w trakcie wspólnych przedsięwzięć. Zaplanowana jest współpraca w zakresie robotyki/ informatyki, ekologii i języków obcych.

 

Więcej informacji nt. realizowanego projektu można znaleźć na stronie Facebook: Accreditation SP10
oraz w dziale aktualności strony szkoły.