CELE KONKURSU:
– poszerzenie słownictwa
– rozwijanie zainteresowań językiem angielskim
-zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów
– rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
– pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej rywalizacji;
– kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej o następującej tematyce:

KLASY 1 PORTRET KRÓLA KAROLA III

KLASY 2 ZNANE MIEJSCE LUB BUDYNEK W WIELKIEJ BRYTANII

KLASY 3 MAPA WIELKIEJ BRYTANII Z ZAZNACZONYMI NAJWAŻNIEJSZYMI MIEJSCAMI DO ODWIEDZENIA I NAJWIĘKSZYMI MIASTAMI
2. Pracę uczniowie wykonują na kartce z bloku technicznego wielkości A4
3. Praca ma być wykonana dowolną techniką płaską (kredki, farby, pastele, wydzieranki lub mieszane)
4. Praca powinna zostać wykonana samodzielnie przez ucznia.
5. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
6. Praca powinna być podpisana i dostarczona nauczycielowi języka angielskiego( imię i nazwisko ucznia oraz klasa na odwrocie pracy)
7.Termin składania prac do końca grudnia danego roku kalendarzowego.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1.Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatora a wyniki i nagrody zostają wręczone do końca stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2.OCENIE PODLEGA:
-pomysłowość
-estetyka
-zaangażowanie
-oryginalność
-samodzielność
– poprawnie zapisane słowa
-trudność wybranej techniki
3. Nagrodzone zostają 3 najlepsze prace z każdego poziomu edukacyjnego( 1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienia). Przewiduje się miejsca ex aequo.
4. Każdy uczestnik zostaje nagrodzony drobnym upominkiem za udział.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie !
mgr Urszula Dworzańska