Nowy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. (opublikowano 26.08.2019 r.))  Uchwała Nr VI-109-2019 – Program Stypendialny Primus inter pares
Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 28.06.2011 r. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Rzeszów
UCHWAŁA NR LVI/1174/2021 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 12 stycznia 2022 r.