Od września 2021 kl. 1A realizuje wraz z uczniami z Hiszpanii i Grecji projekt eTwinnieg ‘WHO AM I’.

W ramach działań projektowych dzieci poznają swoje swoje role w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, a także odkrywają tożsamość narodową i europejską.

Partnerzy przedsięwzięcia prowadzą współpracę z wykorzystaniem narzędzi TIK, prezentując jej wyniki na platformie eTwinning. Realizacja ciekawych załażeń projektu sprawia dzieciom radość i jest przygodą, która pozwala poznać rzeczywistość szkolną i kulturę krajów partnerskich.

Współpraca międzynarodowa naszych pierwszoklasistów, to nie tylko możliwość zdobywania wiedzy. To również okazja do nauki empatii, tolerancji i szacunku dla odmienności.