Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w konkursie ekologicznym „Drugie życie butelki PET”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ciekawej pracy z butelek plastikowych. Dajcie butelkom drugie życie i wyczarujcie z nich wszystko to, co podpowiada wyobraźnia!

Regulamin konkursu ekologicznego „Drugie życie butelki PET”.

 1. Cele konkursu :

 

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży recyklingiem, uświadamianie korzyści z powtórnego wykorzystania odpadów,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie uzdolnień, wyzwalanie twórczej ekspresji poprzez działalność plastyczno-techniczną w aspekcie recyklingu.
 1. Ogólne zasady konkursu:
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie,
 • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie ciekawej pracy dotyczącej nietypowego wykorzystania plastikowej butelki PET,
 • format pracy dowolny (płaski lub przestrzenny),
 • materiał: praca może zostać wykonana z dowolnych materiałów natomiast materiałem przewodnim jest plastikowa butelka PET,
 • każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy,
 • każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową,
 • oceny prac dokona komisja w składzie:
 • nauczyciel biologii i przyrody – p. Ewa Malec
 • nauczyciel chemii – Marta Rondzisty-Palak
 • nauczyciel plastyki – p. Barbara Kochan
 • prace konkursowe można składać do dnia 15.03.2021 r. w portierni szkoły,
 • komisja konkursowa weźmie pod uwagę między innymi: pomysłowość, jakość i technikę wykonania prac, kreatywność, walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu oraz oryginalność.

 

*Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych tj. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej.

 

Organizatorzy konkursu:

Ewa Malec, Marta Rondzisty-Palak, Barbara Kochan