1. Cele konkursu:
a) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;
b) kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej;
c) rozwijanie umiejętności manualnych ;
d) inicjowanie zainteresowań czytelniczych.
2. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów z klas 1-3.
4. Konkurs rozpoczyna się 3.01.2024 r. i trwać będzie do 25.01. 2024 r.
5. Prace plastyczne należy składać w bibliotece szkolnej.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego – w Ogólnopolskim Dniu Kota.
7. Zadaniem uczestników konkursu jest wypożyczenie z biblioteki szkolnej książki Anity Głowińskiej o Kici Koci i wykonanie portretu głównej bohaterki.
8. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.) w formacie A4, w formie płaskiej.
9. Prace powinny być indywidualne i samodzielnie wykonane przez dzieci.
10. Na odwrocie pracy należy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
11. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będę brały udziału w konkursie.
12. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory
artystyczne.
13. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na stronie internetowej szkoły.