HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
25.06.2021 roku.

8:00 –  Msza Święta dziękczynna za cały rok szkolny u oo. Dominikanów.

Podczas Mszy Świętej uczniowie pozostają pod opieką rodziców.

 

W rozdaniu świadectw uczestniczą tylko uczniowie.

9:00 – Rozdanie świadectw dla klas:

1 a – sala 27 3 a – sala 31
1 b – sala 28 3 b – sala 25
2 a – sala 24 3 c – sala 26
2 b – sala 21 4 a – sala 42
2 c – sala 18 4 b – sala 41

10:00 – Rozdanie świadectw dla klas:

5 a – sala 11 6 e – sala 41
5 b – sala 16 7 a – sala 8
5 c – sala 42 7 b – sala 47
6 a – sala 34 7 c – sala 37
6 b – sala 24 7 d – sala 21
6 d – sala 48 7 e – sala 40

10:30 – Uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych – sala gimnastyczna.

11.30  Rozdanie świadectw dla klas:

8 a – sala 18
8 b – sala 44
8 c – sala 43
8 d – sala 20

W uroczystym zakończeniu klas 8 może uczestniczyć trzech rodziców z każdej klasy (trójki klasowe) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wszystkich rodziców zachęcamy do oglądania zakończenia klas 8 poprzez transmisję online.

W czwartek prześlemy Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego link do transmisji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

Albert Murjas

_____________________________________________________________________

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie,

informuje że od dnia 4.05.2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 wracają do zajęć stacjonarnych zgodnie z planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Szkoła zapewni opiekę świetlicową od godz. 6:30 – 17:00.

Wszyscy uczniowie klas 4-8 w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach zdalnych za pośrednictwem aplikacji Teams.

Od 17.05.2021r. uczniowie klas 4-8 będą uczestniczyć w zajęciach hybrydowych.

Harmonogram tych zajęć zostanie udostępniony w dniu 14.05.2021r.

_________________________________________________________________________________

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie informuje,

że od 26.04.2021 r. uczniowie klas 4-8 w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej do odwołania.

Uczniowie klas 1-3 odbywają zajęcia w najbliższym tygodniu  (26.04-30.04.2021 r.)

w formie hybrydowej zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wychowawców podczas spotkania z rodzicami. 

 

Jeżeli, oboje Państwo rodzice lub prawni opiekunowie uczniów klas I – III  jesteście zaangażowani bezpośrednio w walkę z pandemią COVID-19 i nie jesteście w stanie zapewnić opieki dla swojego dziecka podczas trwania nauki zdalnej proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową

 

_________________________________________________________________________________

 

Dyrekcja Szkoły  Podstawowej nr 10 w Rzeszowie informuje,

że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN

od poniedziałku 1 lutego 2021 r. uczniowie klas I–III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

_________________________________________________________________________________

Uczniowie klas 4-8 

nadal uczestniczą w lekcjach zdalnych za pośrednictwem aplikacji Teams,

według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna zapewni opiekę dla uczniów,

których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie informuje,

że zgodnie z komunikatem MEiN

od dnia 18.01.2021 r.

wznawiamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3.

Aktualny plan zajęć jest dostępny w dzienniku elektronicznym.

___________________________________________________________________

Uczniowie klas 4-8

w dalszym ciągu będą uczestniczyć w lekcjach zdalnych przez aplikację Microsoft Teams

według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna zapewni opiekę dla uczniów,

których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

zawieszamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-8

do 23.12.2020r.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie przez aplikację Microsoft Teams

według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna zapewni opiekę dla uczniów,

których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.