I MIEJSCE

IZABELA KUŁAK kl. VII b

WYRÓŻNIENIA

ALEKSANDRA MASŁOŃ kl. VI c
KATARZYNA KOWAL kl. VI c
EMILIA KAMIŃSKA kl. VII b
MARTYNA KOZIK kl. VII b

WSZYSTKIM UCZENNICOM
GRATUJUJEMY!!!

Zwycięska praca konkursowa na stronę internetową Iza Kułak