Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych

Informacje o elektronicznym systemie zgłoszeń nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajdują się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Projekty europejskie

Projekty w trakcie realizacji:

  • Akredytacja programu Erasmus+

Szkoła uzyskała akredytacje programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

W ramach akredytacji kadra zostanie przeszkolona  w zakresie językowym oraz nowoczesnych technologii, a uczniowie będą współpracować z innymi uczniami z krajów UE oraz odwiedzać się wzajemnie w trakcie wspólnych przedsięwzięć. Zaplanowana jest współpraca w zakresie robotyki/ informatyki, ekologii i języków obcych.

 

 

 

Projekty zrealizowane: