Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej Program adaptacyjny dla uczniów klas IV
Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej    
Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej    
Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej    
Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej    
Program wychowawczo-profilaktyczny