Jak wcześniej informowaliśmy, szkoła uzyskała Akredytacje programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

W ramach akredytacji będziemy współpracować z uczniami z Europy oraz odwiedzać się wzajemnie w trakcie wspólnych przedsięwzięć. Pierwszy projekt związany jest z przedmiotami ścisłymi (robotyka, informatyka, matematyka i fizyka) już wystartował.

Naszym partnerem projektowym została szkoła w Riihimäki (około 70 km od Helsinek). W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowane jest spotkanie projektowe w kwietniu 2023r.

Tutaj możesz się dowiedzieć więcej o naszym partnerze projektowym:

Osoby zainteresowane wyjazdem do Finlandii w ramach programu Erasmus+ mogą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami w sekretariacie szkoły w terminie do 05.01.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami do rekrutacji
  2. Regulamin rekrutacji uczestników mobilności
  3. Regulamin wyjazdów