5 lutego uczniowie klas I a  spotkali się online z panią Ewą Nowak-Koprowicz na kolejnej lekcji europejskiej. Podczas zajęć poznali Portugalię, która obecnie pełni  prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Pani Ewa w ciekawy sposób opowiadała  uczniom o tym pięknym kraju, jego historii, kulturze oraz tradycjach.