Z okazji Światowego Dnia Ziemi zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Przywróć naszą Ziemię – pokaż, że jesteś EKO!”

Przygotuj plakat o formacie: minimum A2 (rysunek wykonany dowolną techniką) lub minimum A4 (przy użyciu komputerowych programów graficznych)

przedstawiający jak Ty i Twoja Rodzina w swoim codziennym życiu dbacie o planetę Ziemię i jesteście ekologiczni („EKO”).

Prace konkursowe należy dostarczyć do szkoły w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (portiernia szkoły).

Cele konkursu:

1) Kształtowanie postawy EKO wśród dzieci i młodzieży,

2) Budowanie poczucia odpowiedzialności ekologicznej za najbliższe otoczenie, gminę, świat wśród dzieci i młodzieży,

3) Edukacja dzieci i młodzieży o konsekwencjach braku postawy „eko” w wymiarze lokalnym i globalnym.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji o Światowym Dniu Ziemi 2021

Załącznik do konkursu