CO DALEJ PO 8 KLASIE???

Nieuchronnie zbliża się czas wyborów – szkoły ponadpodstawowej, zawodu, przyszłości. Przed Tobą jedna z ważniejszych decyzji życiowych. Jakie więc kroki należałoby podjąć, aby umiejętnie i jak najlepiej wybrać przyszłą drogę zawodową? Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne i słabe strony, swoje cechy osobowości i swoje predyspozycje zawodowe. Nie wszystkie zdolności znane są od razu. Twoje zainteresowania i pasje pojawiają się w trakcie nauki czy spotkań z ciekawymi ludźmi. Pewne umiejętności można też wykształcić w działaniu, podczas zajęć pozalekcyjnych czy w ramach kół zainteresowań. Należy zatem nauczyć się świadomie kierować sobą, rozwijać swoje zdolności i szukać działań, w których można się wykazać i które sprawiają nam satysfakcję.

Pierwszy krok do wyboru zawodu, to poznanie samego siebie oraz zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami. Na początku dobrze jest zastanowić się i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, na przykład takie jak te:

 • „Jakie są moje mocne i słabe strony?”
 • „Jakie mam zainteresowania i uzdolnienia?”
 • „Czy wolę pracować w grupie czy indywidualnie?”
 • „Czy wolę sam podejmować decyzję czy chętniej radzę się innych?”
 • „Jaki charakter pracy preferuję (pracę fizyczną/umysłową)?”

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, które pomogą w rozpoznaniu Twoich predyspozycji zawodowych warto wykonać testy np.:

https://zawodowe.info/test/

Wiedzę o zawodach możesz  uzyskać na stronach internetowych:

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Przy wyborze zawodu warto uwzględnić zapotrzebowanie na rynku pracy. W tym temacie wiedzę pozyskasz na stronie: 

https://barometrzawodow.pl

Koniecznie zapoznaj się z informatorem o szkołach dla absolwentów szkół podstawowych

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/index.php

Sprawdź harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie 2021/2022

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

  DODATKOWO WARTO WIEDZIEĆ….

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej składają:

 • podanie na formularzu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE,
 • dwie fotografie,
 • inne zaświadczenia np. dyplomy posiadane przez kandydata.

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły.

 Zasady obliczania punktów  dla absolwentów klas ósmych (ustala indywidualnie szkoła):

 • wyniki egzaminów dla klas ósmych (mnoży się przez określony przez szkołę mnożnik)
 • cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową
 • świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem)
 • konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.rzeszow.pl, według wskazanego tam przelicznika
 • działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat

 

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie na stronie:  https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/

Opracowała: M.Rondzisty-Palak

Obraz wyróżniający zapożyczony z Internetu.