– Biblioteka

Witamy w SP 10 Rzeszów :)

VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci z rodzicami. Misją wydarzenia jest promocja czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem …

Czytaj więcej VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 2022/2023

6 grudnia bibliotekę szkolną odwiedzili pierwszoklasiści, na których czekały mikołajkowe prezenty w postaci Wyprawek Czytelniczych. Książeczki, wysłane przez Instytut Książki, są częścią ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek” w całości finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Wyprawek Czytelniczych wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Wszystkim pierwszakom oraz rodzicom i opiekunom życzymy wielu wspaniałych, niezapomnianych przeżyć podczas wspólnego, rodzinnego czytania.

Czytaj więcej Ogólnopolski projekt „Mała książka – wielki człowiek”

MAPA


SZYBKI KONTAKT +48 17 748 2350
E-MAIL e-doręczenia: AE:PL-58964-44923-JSUIW-21 epuap: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP sekretariat@sp10.resman.pl
ADRES 35-077 RZESZÓW, ul. Dominikańska 4
Back to top