Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału w zabawie promującej czytelnictwo. Natłok obowiązków, zajęcia online, wiele godzin spędzanych przed monitorem – to wszystko nie sprzyjało aktywności czytelniczej.
Dlatego gorąco zapraszamy i na nowo witamy wszystkich czytelników – mile widziane również zaangażowanie rodziców.

Jak wziąć udział w akcji?

  • Uczeń odbiera w bibliotece szkolnej Bilet powrotny do biblioteki oraz Kartę kategorii książek.
  • Na bilecie znajdują się ikonki, a na odwrocie legenda z wyjaśnieniem, jakie kategorie książek ilustrują.
  • Uczeń wraz z rodzicami uzupełnia Kartę kategorii książek tytułami, które już przeczytał. Podczas wizyty w bibliotece nauczyciel bibliotekarz skasuje dziurkaczem odpowiednie pola biletu.
  •  Nieskasowane ikonki uczeń uzupełni tytułami książek wypożyczonymi w bibliotece szkolnej – po oddaniu książki zostanie skasowana odpowiednia ikonka.
  • Po skasowaniu całego biletu i uzupełnieniu karty wszystkimi tytułami uczeń otrzyma dyplom.
  • Dla kilku pierwszych osób przewidziano dodatkowo nagrody rzeczowe.
  • Zabawa potrwa do 23 kwietnia 2021 roku.