Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu e-dziennik

INFORMUJEMYI, IŻ OD 1 KWIETNIA KARTY DO SYSTEMU E-DZIECKO BĘDĄ ZAMAWIANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Prosimy  rodziców nowo przyjętych uczniów w sprawie zamawianie kart do systemów e-dziecko o kontakt z Panią Intendentką szkoły pod nr tel. 177482346.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART


PŁATNOŚCI

Kwota do zapłaty za obiady w m-c listopad:  ilość dni 21 x 6,50 zł = 136,50 zł
Płatności proszę dokonywać przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko,
sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, ewentualne odsetki za nieterminowość wpłat
to pozwoli na uniknięcie błędnych płatności.

Za nieterminowe wpłaty należności będą naliczane odsetki.

Przypominany, że 10 każdego miesiąca to dzień, w którym środki powinny znajdować się na rachunku bankowym szkoły.

Nr konta OBIADY: 68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

  • Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko i sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, to pozwoli na uniknięcie błędnych wpłat.

  • W tytule przelewu należy wpisać dane dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata i za jaki miesiąc (np. Jank Kowalski, 5e, obiady, październik 2020).

  • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w miesiącu poprzedzającym faktyczną rezygnację.

  • Opłata za karty i duplikaty kart systemu e-dziecko od miesiąca września 2023 r. wynosi 20 zł

Odpisy za obiady należy zgłaszać do godziny 8:00 w systemie e-dziecko lub na e-mail: stolowka@sp10.resman.pl

 

  • Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.  Więcej informacji.

  • W zakończonym w październiku Europejskim Tygodniu Kodowania udział wzięli również młodsi uczniowie naszej szkoły. Dzieci kodowały z tysiącami rówieśników w całej Europie. Uczniowie w różnych formach uczyli się kodowania, ale szczególny entuzjazm budziło kodowanie robotów Ozobotów i wykorzystanie maty do kodowania wraz z kubeczkami. Najbardziej aktywne w tym roku klasy to 1b, 2a i 2b wraz ze swoimi wychowawczyniami. Czekając na kolejny europejski tydzień kodowania, nie marnujemy czasu i kodujemy!  

  •                     Ogłaszamy rekrutację na spotkania projektowe w ramach programu Erasmus+ do: Włoch dla uczniów klas ósmych  Hiszpanii dla uczniów klas szóstych i siódmych, wymagana deklaracja zakwaterowania ucznia w swoim domu/mieszkaniu Spotkanie będzie trwało 5 dni, planowany termin wyjazdów: marzec 2024. Formularz wraz ze wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły w terminie do 10.11.2023r. Formularz do uzupełnienia: Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na spotkanie we Włoszech Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do rekrutacji na spotkanie  w Hiszpanii Inne dokumenty do zapoznania się: Regulamin rekrutacji uczestników w mobilnościach w projekcie Wyciag_z_regulaminu_organizacji_wycieczek_dot._programu_Erasmus+   Rodzice uczniów zakwalifikowanych na wyżej wymienione wyjazdy zostaną poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

MAPA


SZYBKI KONTAKT +48 17 748 2350
E-MAIL e-doręczenia: AE:PL-58964-44923-JSUIW-21 epuap: /SP10Rzeszow/SkrytkaESP sekretariat@sp10.resman.pl
ADRES 35-077 RZESZÓW, ul. Dominikańska 4
Back to top