Zapraszamy do konkursu plastycznego „Galeria detektywów” – 10.01.2018 r.

 
  <li”>Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 1. Konkurs odbywa się w ramach cyklu „Detektyw literacki”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich lubiących czytać książki detektywistyczne, posiadających wyobraźnię, talent oraz umiejętności plastyczne.
 3. Każdy uczestnik powinien zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 4. Praca powinna przedstawiać portret detektywa z książek dla dzieci dostępnych w bibliotece szkolnej lub innych bibliotekach (lista książek w załączniku).
 5. Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką plastyczną, w formie płaskiej.
 6. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, autor i tytuł książki, na podstawie której powstał portret.
 7. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 20 lutego 2018 roku.
 8. Prace złożone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 10. Komisja konkursowa oceni:
 • pomysł,
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność,
 • technikę wykonania.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane przez radiowęzeł szkolny.
 2. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w  bibliotece szkolnej.

 

Lista książek:

 • Widmark M. – seria „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”
 • Horst J.L. –  seria „Operacja…”
 • Rokosz D. – seria „Mors, Pinky…”
 • Stelmaszyk A. – seria „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i Partnerzy”
 • Wicher B. – seria „Detektyw Łodyga”
 • Wendelken B. – seria „Młodzi detektywi”
 • Kasdepke G. – seria „Detektyw Pozytywka”
 • Orłoń M. – „Detektyw Nosek”