XXVI MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD JASEŁEK „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”

            28 stycznia 2019 roku w Teatrze Maska w Rzeszowie odbył się występ laureatów XXVI Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie, przy współpracy Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie pod patronatem Akcji Katolickiej.

            Jak co roku, do udziału w konkursie zgłosiło się wiele grup działających w szkołach regionu. Uczniowie chętnie biorą udział w przygotowaniu jasełek. Pozwala im to lepiej przeżywać czas świąteczny. Taki zresztą jest cel organizowania tego przeglądu – podtrzymywanie wśród młodego pokolenia tradycji i obyczajów Bożego Narodzenia, a także rozbudzanie zainteresowań twórczością religijną oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.

            Wybór zwycięzców był niezwykle trudny. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół. Jury postanowiło przyznać trzy nagrody oraz wyróżnienia. Zdobywcą pierwszego miejsca zostali uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 należący do Szkolnego Koła Teatralnego za widowisko „Jasełka – inscenizacja bożonarodzeniowa”. Drugie miejsce zdobyła klasa II z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, za widowisko pt. „Jasełka”,  natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale uczniom ze  Szkoły Podstawowej w Pustkowie –Osiedlu, którzy przygotowali spektakl pod tytułem „Polska Stajenka, czyli jasełka wigilijne”. Uczniowie należą do zespołu „Diamenciki Pustkowskie”. Wyróżnienia otrzymali: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie za widowisko pt. „Ja do Ciebie mały Jezu muszę znaleźć drogę…”, Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie za spektakl pt. „Cud dobrego uczynku” oraz Zespół Szkół w Malawie za widowisko „Polska Stajenka, czyli Jasełka wigilijne”

            Pamiątkowe puchary dla nagrodzonych zostały ufundowane przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie Pana Artura de Sternberg Stojałowskiego.

            W czasie przeglądu zwycięzcy mieli możliwość prezentacji swojego spektaklu na deskach profesjonalnego teatru. Koncert przebiegał we wspaniałej atmosferze. Dzięki temu wydarzeniu wszyscy mogli przypomnieć sobie wspaniałą atmosferę niedawno przeżywanych świąt. Na zakończenie pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i rodzicom, dzięki którym młode pokolenie pozostaje wrażliwe na kultywowanie polskich tradycji, a przez to nie zapomina o wartościach takich jak: miłość, braterstwo i wspólnota, które są w życiu najważniejsze.

Ksiądz Dr Marek Winiarski zainicjował wspólny śpiew z widownią piosenek: „Bóg tak umiłował świat…” oraz  „Gdy wszyscy święci, idą do nieba…” Po wspaniałej wspólnej zabawie zakończono Przegląd Jasełek, który pozostanie w pamięci wszystkich uczestników obecnych na tym wydarzeniu.

Anna Cieszyńska

 

 

Miejsce 1 – dyplom

 

Miejsce 2 – dyplom

 

Miejsce 3 – dyplom