XXVI Międzyszkolny Przegląd Jasełek „Podnieś rączkę Bożę Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – 05.12.2018 r.

 

Regulamin – Jasełka 2019

 
 

Zgłoszenie – Jasełka 2019