Wywiadówka – spotkanie z rodzicami

Spotkania z rodzicami dla uczniów klas 1-3 odbędą się w dniu 6 lutego 2019 r. o godzinie 17.00.

Spotkania z rodzicami  dla uczniów klas IV-VIII odbędą się w dniu 7 lutego 2019 r. o godzinie 17.00.

Spotkania z wychowawcami odbędą się w określonych salach (wykaz dostępny poniżej).

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00-19.00

 

Wykaz sal 6 luty 2019 r. – klasy 1-3

 

Wykaz sal 7 luty 2019 r. – klasy IV-VIII