Wybór najkorzystniejszej oferty – prace remontowe kanału deszczowego – 04.10.2019 r.

Wykonanie prac remontowych kanału deszczowego położonego w zieleńcu pomiędzy budynkiem szkoły, a ulicą Dominikańską – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.