Od dwóch lat nasza szkoła realizuje europejski projekt „From Mythos to Logos’. Naszymi partnerami projektowymi są: Grecja, Litwa, Portugalia, Rumunia i Włochy. Uczniowie zaangażowani w projekt odwiedzili już swoich rówieśników w Grecji, Portugalii, Rumunii. Partnerzy projektowi przyjechali również z wizytą do naszej szkoły, w marcu 2019 r. Kolejnym krajem, do którego mieli wyjechać uczestnicy projektu miała być Litwa. Jednakże z powodu pandemii Uczniowie klasy 7d i 8c uczestniczyli w podróży wirtualnej, zorganizowanej w dniach od 15.03 do 19.03.2021 r. Pierwszy dzień miał charakter zapoznawczy. Uczniowie krajów projektowych obejrzeli prezentację przedstawiającą litewską szkołę oraz historię Litwy. Każdy z uczestników opowiedział coś o sobie, swoich zainteresowaniach. Następnie grano w lubiany kahoot, aby sprawdzić zdobytą wiedzę. Drugi dzień spotkania obudził w uczestnikach kreatywność. Polscy Uczniowie wykonywali z modeliny płaskorzeźby lub rzeźby smoka – symbolu wielu polskich legend. Powstały piękne wizerunki (nie)strasznego potwora. Trzeciego dnia Nauczyciele i Uczniowie zaangażowani w projekt uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji online, promującej mity i legendy krajów europejskich. Referat wyjaśniający pochodzenie i znaczenie mitów greckich przybliżył uczestnikom wpływ mitów na współczesność. Jednakże głównym punktem konferencji była prezentacja przez Uczniów z krajów partnerskich mitów/legend pod hasłem „Królowie, księżniczki, książęta. Giganci. Dzielni ludzie”.

Uczniowie z naszej Dziesiątki świetnie poradzili sobie z czytaniem, mówieniem w języku angielskim oraz korzystaniem z narzędzi TIK. Wykazali się odwagą w występowaniu na forum. W swoich wypowiedziach zwracali uwagę na wartości, morały/przesłania prezentowanych treści. Starali się być detektywami, młodymi odkrywcami w nowym spojrzeniu na mity i legendy. W przedostatnim dniu Uczniowie z różnych krajów współpracowali ze sobą w tzw. pokojach. Wspólnie tworzyli opowieści zawierające elementy mitów/legend krajów partnerskich. Ostatniego dnia zadaniem uczestników było wykonanie z papieru kolorowego zakładki do książki z motywem ‘królewskim’ – np. korona, wieża zamkowa. Po skończonej pracy uczestnicy sprawdzali zdobyte wiadomości o mitach/legendach i krajach partnerskich w grze kahoot. Próba sił wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Jak zwykle Uczniowie naszej szkoły nie zawiedli i zdobyli miejsca na podium.

Wirtualne spotkanie na Litwie odbyło się w reżimie sanitarnym, w maseczkach i dystansie. Zarówno dla Nauczycieli jak Uczniów było to niezwykłe doświadczenie. Wszyscy chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Cele spotkania zostały osiągnięte – Uczniowie uwierzyli we własne możliwości, poznali zasady wzajemnej współpracy, zwiększyli swoje kompetencje językowe, a ponadto promowali czytelnictwo, nieco zapomniane w dobie współczesnej. Uświadomili sobie, jak ważne jest łączenie wiedzy z różnych przedmiotów (język polski, angielski, historia, plastyka, geografia, informatyka). Uświadomili sobie, iż priorytetem powinno być zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a każdy kraj ma coś do zaoferowania. Na uwagę zasługuje wspaniała atmosfera, panująca w czasie spotkań online. Nauczyciele i Uczniowie czuli się jak w jednej europejskiej rodzinie. Przy intensywnej i ciekawej pracy czas szybko mija. Zatem żal było powiedzieć ‘’Goodbye’’.

Nauczyciele, opiekujący się Uczniami w czasie spotkania: p.Anetta Bieniarz, p.Ewa Michałek, p.Mariusz Tomaka.

Uczniowie, uczestnicy spotkania:

Klasa 7d: Julia Alibożek, Zuzanna Żak, Kinga Kotowicz, Julia Marut, Gabriela Lenart, Patrycja Koszelnik, Edward Charczuk, Piotr Gdyczyński, Wojciech Mazur.;

Klasa 8c: Julia Chruścicka.

Dziękujemy Uczniom za aktywny udział w wirtualnym spotkaniu. Życzymy dalszych sukcesów w posługiwaniu się językiem angielskim oraz zaangażowania w inne projekty europejskie!