Udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie świata” – 10.10.2019 r.

20 września b.r. w naszej szkole odbyła się cykliczna akcja „Sprzątanie świata”, która na stałe wpisała się w harmonogram imprez szkolnych. „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY –  ZMIENIAMY!” – to hasło pod którym Fundacja Nasza Ziemia w tym roku namawiała do sprzątania oraz selektywnej zbiórki odpadów. W Polsce akcję zainicjowała   Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy prowadzone są działania propagujące ograniczenie powstawania odpadów, a także wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów.

Jak długo rozkładają się śmieci?

  • bioodpady – od 2 do 5 tygodni
  • papier – 6 miesięcy
  • niedopałki – 5 lat
  • guma do żucia – 5 lat
  • metale – od 50 do 200 lat
  • reklamówki – 300 lat
  • plastik – od 100 do 1000 lat

Pamiętajmy więc że to MY ponosimy odpowiedzialność za środowisko naturalne.