Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares DZ. URZ. WOJ. 2019.1189

 

Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów