TURNIEJ WIEDZY O POLSCE – 31.12.2018 r.

W pierwszych dniach listopada uczniowie klas trzecich uczestniczyli w turnieju wiedzy o Polsce. Przygotowywali się do tego wydarzenia pod kierunkiem wychowawców – p. Agaty Gruby, p. Urszuli Wojnar, p. Beaty Leśniak. Zadania konkursowe przygotowali nauczyciele p. Ewa Piotrowska i p. Renata Biedka-Kosiek. Całość prowadziła p.Beata Leśniak.

Turniej rozpoczął się tańcem integracyjnym, po którym w obecności wicedyrektor p. Małgorzaty Pękali i członków jury – p. Agnieszki Drewniak i p. Magdaleny Pączek oraz zgromadzonej publiczności, wyłonione drużyny klasowe przystąpiły do wykonania pięciu zadań:

  1. Rozpoznanie sylwetek znanych postaci z historii Polski.
  2. Wysłuchanie popularnych pieśni patriotycznych i przyporządkowanie im tytułów w odpowiedniej kolejności.
  3. Rozpoznanie za pomocą dotyku, przedmiotu związanego z polskimi legendami, podanie jego tytułu oraz wskazanie na mapie Polski miasta związanego w legendą.
  4. Zabytkowe puzzle – rozpoznanie zabytku związanego z historią Polski, podanie jego nazwy i nazwy miasta w którym się znajduje.
  5. Rozwiązanie testu składającego się z siedmiu pytań dotyczących ważnych wydarzeń z historii Polski.

Po poprawnym wykonaniu każdego zadania uczniowie odsłaniali po kolei sylaby, które złożyły się na hasło turnieju POLSKA TO SERCE GORĄCE JAK CZERWIEŃ I CZYSTE JAK BIEL.

Podczas wykonywania zadań wszystkie drużyny były gorąco dopingowane przez pozostałych uczniów, którzy nagradzali poprawne odpowiedzi brawami i zabawnymi okrzykami.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą, a uczniowie zostali pasowani na rycerzy przy dźwiękach muzyki „Polonez husarii” Krzesimira Dębskiego.

Uczestniczenie w tym wydarzeniu było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy poprzez zabawę.