The Live Event: Portugal – Poland – Spain – 25.01.2018 r.

Młodzi sympatycy projektów eTwinning oraz nauki języka angielskiego  mieli 25 stycznia niepowtarzalną okazję spotkać się na żywo z  kolegami z projektu Connecting Kids. Podczas bezpośredniego kontaktu on-line, dzieci z 3b przedstawiły prezentacje o szkole, sobie, swoich zainteresowaniach i upodobaniach. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały też wystąpień swoich kolegów z partnerskich szkół.  W programie znalazł się również czas na krótkie piosenki i wzajemne życzenia.

Wydarzenie wywołało  wiele radości i pozytywnych emocji we wszystkich grupach. Takie spotkania z pewnością rozwijają zainteresowania innymi krajami oraz motywują do dalszej nauki języka angielskiego. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie koordynatorom i uczniom z Portugalii i Hiszpanii.

Young supporters of eTwinning projects and learning English had a unique opportunity to meet and talk live with their Connecting Kids project peers on January 25th. During the
direct on-line video meeting, children from the Class 3B gave presentations about their school, themselves and their own interests and favorites. They also listened to their partners’ speeches with high attention. The program also included some time for short songs and giving each other wishes.

The event has brought a lot of joy and positive emotions for all groups. Such contacts certainly stimulate interests in other countries and motivate to further improve English language skills.

Words of appreciation for this great meeting opportunity go to the students from Portugal and Spain, and to the coordinators!