Tag Archives: informacja

Informacja

Szkolny Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

1.Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

2.Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

Zestaw programów i podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2010

 

Podręczniki obowiązujące w klasach I – VIII w roku szkolnym 2019/2020

 
 

Zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO – REGULAMIN

Regulamin kiermaszu:
  1. Kiermasz odbędzie się dnia 13 czerwca 2019r w sali nr 5 (świetlica) w godzinach: 7.00 – 9.30 oraz
    13.30 – 15.00
  2. Przedmiotem kiermaszu są wyłącznie podręczniki do języka niemieckiego obowiązujące w naszej szkole w klasach IV – VI.
  3. Kiermasz obejmuje sprzedaż oraz kupno w/w podręczników.
  4. W kiermaszu mogą wziąć udział uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie.
  5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży powinny być niezniszczone, w stanie umożliwiającym naukę.
  6. Każdy podręcznik przeznaczony do sprzedaży powinien posiadać napisaną i włożoną do książki kartkę z następującymi danymi:

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

Niech się święci 3 Maja!

Początek maja obfituje w piękne i ważne święta państwowe!

Dzień 3 Maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji, co miało miejsce w 1791 roku. Najpierw święto 3 Maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku.

1 Maja obchodzimy rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 15 lat od tego wydarzenia – 2004 r. 9 maja to Dzień Europy.

Obiady w miesiącu: MAJ 2019 – 30.04.2019 r.

Obiady w miesiącu: MAJ 2019 będą wydawane od 6.05.19-31.05.19 tj. 20 dni

W związku ze strajkiem nauczycieli w kwietniu, kwota do zapłaty za miesiąc maj będzie pomniejszona o 8 dni TYLKO DLA UCZNIÓW, którzy NIE KORZYSTALI z obiadów w dniach: 8.04.-12.04 oraz 24.04-26.04.19.

Informacja – 27.04.2019 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie informuje, że iż od soboty 27 kwietnia, ZNP zawiesza ogólnopolski strajk nauczycieli.

W związku z tym 29 kwietnia (w poniedziałek) 2019 r. nauczyciele wracają do pracy. 

Jednocześnie przypominamy, że 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu będzie pełniona opieka w formie dyżuru w świetlicy szkolnej.  1 i 3 maja 2019r. są dniami ustawowo wolnymi od pracy i szkoła będzie zamknięta.

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że strajk nadal trwa aż do odwołania!

(opublikowano 12.04.2019 r.)

 

Informacja o egzaminach – podana poniżej.

 

informujemy, że nauczyciele SP nr 10 w Rzeszowie przystępują do strajku
od 8 kwietnia do odwołania, gdyż negocjacje z rządem nie zostały
zakończone do dnia dzisiejszego.

Egzaminy ósmoklasisty – 12.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się 15, 16, 17 kwietnia 2019r. Uczniowie przychodzą w strojach odświętnych, z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość) na 8.30 każdego dnia. Przynoszą czarny długopis i linijkę na matematykę. Wszystkie rysunki i obliczenia wykonują długopisem. Zalecamy, by dzieci przyniosły małą butelkę wody mineralnej niegazowanej, która może stać w czasie egzaminu na podłodze przy nodze stolika. Przed wejściem do sal egzaminacyjnych będą losować numer stolika, przy którym będą pracować. Nie wolno wnosić telefonów. Proszę je zabezpieczyć w szafkach szkolnych.

Czas trwania egzaminów:
Język polski (15 kwietnia) od 9.00 – 120 minut, w salach z dostosowaniami warunków i form egzaminu do 180 minut,
Matematyka (16 kwietnia) od 9.00 – 100 minut, z dostosowaniem do 150 minut,
Język angielski (17 kwietnia) od 9.00 – 90 minut, z dostosowaniem do 135 minut.

Do czasu trwania egzaminu z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (ok. 5 minut).

Prosimy o dopilnowanie, by uczniowie w tych dniach zjedli śniadanie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie – my nauczyciele jesteśmy z Wami!

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły