Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie – 18.10.2018 r.

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie zostało powołane 5 grudnia 2017 r. Opiekunem SKC jest Barbara Kochan – nauczycielka plastyki, asystentem kościelnym został ksiądz mgr Adam Cyran. Koło liczy obecnie 17 wolontariuszy, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Za główne zadanie obraliśmy sobie pomoc duchową i finansową niesioną osobom jej potrzebującym. Nasza praca jest dokumentowana dzięki stronie internetowej, gazetce, umieszczonej na korytarzu szkolnym oraz Kronice SKC Szkoły Podstawowej nr10. Dzięki temu nawet uczniowie, którzy nie funkcjonują w naszym kole, mogą dowiedzieć się o naszej działalności i będą mogli się w nią włączyć.

Szkolne Koło Caritas wzbogaca i urozmaica wychowawcze działania szkoły, upowszechnia idee wolontariatu, wspiera szkołę i rodziców w pracy wychowawczej;

Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest § 20 Statutu Caritas Diecezji Rzeszowskiej i § 35 pkt. 1k Zarządzenia Nr 14 z dnia 19.VI.1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży Dz.U.MEN Nr 4. Działalność Szkolnego Koła Caritas jest zgodna ze statutem szkoły. Szkolne Koło kieruje się tą samą motywacją co Caritas diecezjalna oraz Parafialne Zespoły Caritas i współpracuje z nimi w realizacji swoich celów. Formy współdziałania Koła z Caritas diecezji i ze szkołą określa stosowny regulamin Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej.