Stypendia Prezydenta i Dyrektora

 

Stypendium Prezydenta – Uchwała nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22.12.2015r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

 

Stypendium Dyrektora

 

Stypendia i zasiłki szkolne.

 

Zasiłki szkolne – BIP

 

Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 28.06.2011 r.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Rzeszów