Stypendia Prezydenta i Dyrektora

 

Nowa uchwała NR LV/1302/2018 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 27 lutego 2018 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

 

Stypendium Dyrektora

 

Stypendia i zasiłki szkolne.

 

Zasiłki szkolne – BIP

 

Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 28.06.2011 r.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Rzeszów