Stołówka szkolna

W związku z przepisami finansowymi zabraniającymi przetrzymywania dużej gotówki w kasie szkoły informujemy, że od 1 stycznia 2018 płatności za obiady będą płatne przelewem na konto szkoły.

 W ZWIĄZKU Z ZEROWANIEM KONT I ZWROTEM PIENIĘDZY DO URZĘDU MIASTA

OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ WPŁACANIA PIENIĘDZY ZA OBIADY PRZELEWEM W GRUDNIU ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 r.

Jadłospis

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Cena jednego obiadu w przedszkolu wynosi  4.50zł,

(16dni * 4.50zł =72 zł)

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE
80 1020 4391 0000 6902 0144 8513

KONTO BANKOWE ZA OPIEKĘ
78 1020 4391 0000 6002 0144 8505

Prosimy o dokonywanie wpłat w dniach:
05.12.2017 r.- 06.12.2017 r.

SZKOŁA

Cena jednego obiadu wynosi 3.00zł, (16dni * 3.00zł =48zł)

KONTO BANKOWE:
80 1020 4391 0000 6902 0144 8513

Prosimy o dokonywanie wpłat w dniach:
01.12.2017 r.- w godz. 07.30-15.30
04.12.2017 r. – w godz. 07.30-15.30

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 9:00.