Stołówka szkolna

Obiady w miesiącu: MAJ 2019 będą wydawane od 6.05.19-31.05.19 tj. 20 dni

W związku ze strajkiem nauczycieli w kwietniu, kwota do zapłaty za miesiąc maj będzie pomniejszona o 8 dni TYLKO DLA UCZNIÓW, którzy NIE KORZYSTALI z obiadów w dniach: 8.04.-12.04 oraz 24.04-26.04.19.

W związku z powyższym rodzice, których dzieci NIE KORZYSTAŁY Z OBIADÓW W DNIACH: 8.04.-12.04 oraz 25.04-25.04 proszeni są o wpłatę za obiady w kwocie: 36,00 złotych.

 Pozostali rodzice, których dzieci KORZYSTAŁY Z OBIADÓW W TYCH DNIACH otrzymają wiadomość na dziennik elektroniczny o wysokości kwoty jaką należy zapłacić. Proszę o sprawdzenie wiadomości przed dokonaniem przelewu.

Jadłospis

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Cena jednego obiadu w przedszkolu wynosi  4.50zł,

(21 dni * 4.50zł = 94,50 zł) – Kwiecień – Płatności proszę dokonywać przelewem od 1 kwietnia 2019 r.

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE i POBYT
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

SZKOŁA

Cena jednego obiadu wynosi 3.00zł, (15 dni * 3.00zł = 45zł) – Kwiecień- Płatności proszę dokonywać przelewem od 1  kwietnia 2019 r.  Obiady dla uczniów szkoły nie będą wydawane w terminie egzaminów klas 8 oraz podczas wiosennej przerwy świątecznej.

KONTO BANKOWE:

68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 9:00.