Stołówka szkolna

Jadłospis

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Cena jednego obiadu w przedszkolu wynosi  4.50zł,

(22 dni * 4.50zł = 99 zł) – Styczeń- Płatności proszę dokonywać przelewem od 1 stycznia 2019 r.

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE
80 1020 4391 0000 6902 0144 8513

KONTO BANKOWE ZA OPIEKĘ
78 1020 4391 0000 6002 0144 8505

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

SZKOŁA

Cena jednego obiadu wynosi 3.00zł, (22 dni * 3.00zł = 66zł) – Styczeń – Płatności proszę dokonywać przelewem od 1  stycznia 2019 r.

KONTO BANKOWE:
80 1020 4391 0000 6902 0144 8513

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 9:00.