Stołówka szkolna

 

Jadłospis

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Cena jednego obiadu w przedszkolu wynosi  4.50zł,

(19 dni * 4.50zł = 85,50 zł) – Czerwiec – Płatności proszę dokonywać przelewem od 1 czerwca 2019 r.

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE i POBYT
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

SZKOŁA

Cena jednego obiadu wynosi 3.00zł, (11 dni * 3.00zł = 33zł) – Czerwiec – Płatności proszę dokonywać przelewem od 1  czerwca 2019 r.  Obiady dla uczniów szkoły nie będą wydawane w terminie egzaminów klas 8 oraz podczas wiosennej przerwy świątecznej.

KONTO BANKOWE:

68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 9:00.