Stołówka szkolna

Informujemy, że od 1 lutego 2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego do wpłat za żywienie uczniów szkoły. Należności proszę wpłacać na rachunek bankowy numer:

68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

Dal rodziców przedszkola:

Sumę należności za żywienie jak i za pobyt proszę wpłacać na rachunek bankowy:

68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

Jadłospis

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Cena jednego obiadu w przedszkolu wynosi  4.50zł,

(21 dni * 4.50zł = 94,50 zł) – Marzec- Płatności proszę dokonywać przelewem od 1 marca 2019 r.

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE i POBYT
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

SZKOŁA

Cena jednego obiadu wynosi 3.00zł, (20 dni * 3.00zł = 60zł) – Marzec – Płatności proszę dokonywać przelewem od 1  marca 2019 r.

KONTO BANKOWE:
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697 – NOWY NUMER KONTA OD LUTEGO 2019 R.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 9:00.