1 czerwca 2021 r. w naszej szkole mieliśmy przyjemność dokonać rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 22 kwietnia 2021 roku konkursu pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię – Pokaż że jesteś ECO”.

W tym celu powołana została komisja konkursowa działająca pod przewodnictwem Pani Wicedyrektor Małgorzaty Pękali.

Komisja Konkursowa z uznaniem stwierdziła, że konkurs cieszył się dużą popularnością, co przełożyło się na ogromną ilość złożonych prac konkursowych. Uczniowie uczestniczący w konkursie zaprezentowali w swoich pracach insertujące poglądy na postawę eko, używając w tym celu różnych technik wyrazu artystycznego. Jakość tych prac i sposób ich wykonania, komisja konkursowa oceniła bardzo wysoko, dlatego niezmiernie trudno było wskazać wygranych.

Zwycięzców i wyróżnionych podzielono na dwie kategorie wiekowe:

  1. Uczniowie klas 1-3,
  2. Uczniowie klas 4-8.

W ramach klas 1-3 nagrody i wyróżnienia uzyskali:

I miejsce – Liliana Skrodziuk kl. 2b, Martyna Łobudzka kl. 3c

II miejsce – Zuzanna Wędrychowicz kl. 2b, Hanna Kędzierska kl. 5a

III miejsce – Martyna Dobrowolska kl. 3c

Wyróżnienia:

Emilia Kędzierska kl. 2a, Wiktoria Batóg kl. 2b, Antonina Sałapata kl. 2b

W ramach klas 4-8 nagrody i wyróżnienia uzyskali:

I miejsce – Karolina Król kl. 8d, Aleksandra Rożeń kl. 8d

II miejsce-Julia Lautenszleger kl.8d

III miejsce – Klara Wąsik kl. 7a, Aneta Burczyk k.7d

Wyróżnienia:

Gabriela Grochowianka kl.7c, Szymon Żuczek k.7d

W dniu 15 czerwca 2021 r. Pan Albert Murjas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie wręczył wszystkim zwycięzcom dyplomy i  nagrody rzeczowe, dzięki uprzejmości naszych sponsorów: Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa,  Chmury Krajowej oraz Rady Rodziców przy SP nr 10.

Opiekunami Konkursu były: Pani mgr Danuta Bieniek, Pani mgr Iwona Piątek i Pani mgr Marta Rądzisty-Palak                                          

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom! 

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !