REGULAMIN KONKURSU O RÓŻAŃCU pt. ”Różaniec-skarb, który trzeba odkryć” – 04.10.2018 r.

 
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
 2. Organizatorem konkursu są katecheci Szkoły Podstawowej nr 10.
 3. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o różańcu świętym.
 4. Zakres pytań obejmuje 4 działy tematyczne:

 • zasady odmawiania różańca, tajemnice różańcowe;
 • List Apostolski Jana Pawła II o różańcu-fragmenty;
 • historia różańca;
 • fragmenty Pisma św. nawiązujące  do tajemnic różańcowych. (materiały do pobrania u katechety)
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap I – klasowy ( trzeci tydzień października)
 • etap II- finał (piaty tydzień października)
 1. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli religii do 5 października.
 2. Do finału dostają się z każdej klasy 2 osoby, które w eliminacjach otrzymają największą liczbę punktów.
 3. Uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 75% punktów otrzymają ocenę celującą z religii a laureaci ocenę celującą i nagrodę.
 4. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów w finale Jury rozstrzyga kolejność miejsc biorąc pod uwagę wyniki z pierwszego etapu.

 

 

Rzeszów, październik 2018 r.