Przekazanie prezentów dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. H. Hanasiewicza – 06.12.2017 r.

W dniu 5 grudnia Pan dyrektor Artur de Sternberg Stojałowski wraz z Panią pedagog Magdaleną Joanną Pączek przekazał na ręce dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. H. Hanasiewicza Pani Jolanty Milewskiej prezenty.

W Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie uczymy naszych uczniów zgodnie ze słowami wybitnego Polaka św. Jana Pawła II :”Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Było nam bardzo miło widzieć radosne twarze dzieci, które mimo krzywdy wyrządzonej im przez los zaznały odrobinę radości z prezentów ofiarowanych przez naszą całą społeczność szkolną.