Postępowanie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa w szkole Sygnały alarmowe
10 rad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci Regulamin Funkcjonowania SP nr 10 oraz PP przy SP 10 podczas pandemii COVID-19 od 18.01.2021 r.
Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w roku szkolnym 2021/2022
STATUT Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie Regulamin Funkcjonowania SP nr 10 oraz PP przy SP 10 podczas pandemii COVID-19 od 04.05.2021 r.