„Politechnika Młodych Odkrywców” – 09.09.2018 r.

Nasza szkoła bierze udział w  projekcie  „Politechnika Młodych Odkrywców”, który jest realizowany przez Politechnikę Rzeszowską.  Jego celem jest popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat.

W ramach zajęć, młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka. Dzięki temu „młodzi studenci” zdobędą umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku 2018.

Rekrutacja do Politechniki Młodego Odkrywcy odbędzie się na trzy obszary tematyczne: Szkoła Młodych Fizyków, Chemików i Informatyków i zostanie przeprowadzona do 15 września 2018r.