Orły są wśród nas! – 12.03.2019 r.

Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczący w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Stypendiada wczesnoszkolna” odnieśli wiele spektakularnych sukcesów.

             Tytuł Orła Czytelniczego oraz tytuł laureata za zajęcie III miejsca w konkursie czytelniczym „Abecadło” otrzymała Kinga Bartoszek (uczennica kl. III a, opiekun – p. Urszula Wojnar).

            Tytuł Orła Plastycznego oraz tytuł laureata za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym „Plastuś” otrzymały: Alicja Michalak (uczennica kl. II a) oraz Karolina Cieśla (uczennica kl. III b, opiekun p. Agata Gruba).

             Tytuł finalisty w tymże konkursie za wyróżnienie otrzymały: Liliana Brudniak ucz. kl. II a,  Nina Kruczek  (ucz. kl. III a, opiekun – p. Urszula Wojnar) oraz Teresa Rysz i Oliwia Misiewicz (ucz. kl. III c, opiekun- p. Beata Leśniak).  

      Tytuł Orła Ortograficznego oraz tytuł finalisty za wyróżnienie w konkursie ortograficznym „Ortografek” otrzymały Julia Trela (uczennica kl. II a) oraz Aleksandra Masłoń (uczennica kl. III c).   

                        Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych wysokich lotów! 

Szkolnymi koordynatorami konkursu były mgr Agata Gruba oraz mgr Urszula Wojnar.