Oferta Edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

Oferta Edukacyjna 2019/2020

Szkoła oferuje:

 • wysoki poziom nauczania,
 • wszechstronny rozwój każdego dziecka,
 • indywidualizację pracy z uczniem,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
 • nauczanie języka angielskiego i niemieckiego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • zajęcia z robotyki i programowania,

        

                 

 • europejską współpracę szkół w ramach realizacji projektów #eTwinning oraz Erasmus+,
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna,  
 • wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, #audycje muzyczne, koncerty, spotkania z podróżnikiem wystawy plastyczne, edukacja filmowa, udział w programach i projektach edukacyjnych, realizacja programów autorskich,

        

 • udział dzieci w licznych #konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych, #wycieczkach i rajdach turystycznych.

                 

Szkoła posiada:

 • sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz nowatorskie pomoce dydaktyczne,
 • tablice, telewizory interaktywne,

        

 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

        

 • salę widowiskową ze sceną teatralną,
 • monitoring wewnątrzszkolny,
 • dobre zaplecze sportowe: boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, sala gimnastyczna, sala ruchu, siłownia,

        

        

 

Szkoła zapewnia:

 • troskliwą opiekę podczas pobytu dzieci w #świetlicy szkolnej w godz. 6:30 – 17:00,
 • w ramach zajęć świetlicowych: zabawy, gry, zajęcia plastyczne, czytelnicze, szaradziarskie, teatralne, #szachowe, komputerowe (oraz Xbox), sportowe, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych,

        

 • smaczne obiady w godz.11:00 – 14:30,
 • opiekę higienistki i pedagoga szkolnego.

 

Walorem szkoły jest bezpieczne i atrakcyjne usytuowanie jej w parku, z daleka od ruchliwych ulic, z dogodnym dojazdem z każdego punktu miasta.