Odkryjmy Europę – lekcje europejskie w bibliotece szkolnej – 28.11.2018 r.

22 listopada uczniowie klas I a oraz V b spotkali się w bibliotece szkolnej z panią Ewą Nowak-Koprowicz na kolejnej lekcji europejskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie książeczki „Odkryjmy Europę” . Wiedza zdobyta na wcześniejszych lekcjach europejskich pomogła im w rozwiązywaniu krzyżówek i zagadek.