Obiady w miesiącu: MAJ 2019 – 30.04.2019 r.

Obiady w miesiącu: MAJ 2019 będą wydawane od 6.05.19-31.05.19 tj. 20 dni

W związku ze strajkiem nauczycieli w kwietniu, kwota do zapłaty za miesiąc maj będzie pomniejszona o 8 dni TYLKO DLA UCZNIÓW, którzy NIE KORZYSTALI z obiadów w dniach: 8.04.-12.04 oraz 24.04-26.04.19.

W związku z powyższym rodzice, których dzieci NIE KORZYSTAŁY                                 Z OBIADÓW W DNIACH: 8.04.-12.04 oraz 25.04-25.04 proszeni są o wpłatę za obiady w kwocie: 36,00 złotych.

 Pozostali rodzice, których dzieci KORZYSTAŁY Z OBIADÓW W TYCH DNIACH otrzymają wiadomość na dziennik elektroniczny o wysokości kwoty jaką należy zapłacić. Proszę o sprawdzenie wiadomości przed dokonaniem przelewu.