Nasz projekt „International Scratch Challenge” w publikacji wydawanej przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Krajowe Biuro eTwinning.

 

Nasz projekt „International Scratch Challenge” realizowany w ramach program eTwinning w ubiegłym roku szkolnym został wybrany do przedstawienia w publikacji wydawanej przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Krajowe Biuro eTwinning.

Książka ta została opublikowana i przedstawiona na konferencji we wrześniu 2017 w ramach podsumowanie MEN (pilotaż programowania). Publikacja jest skierowana do nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli i ma stanowić wsparcie nowej podstawy programowej wdrażanej przez MEN, związanej z wprowadzeniem programowania do szkół. Za realizację wyżej wymienionego projektu szkoła uzyskała Krajową Odznakę Jakości.

 

Programowanie eTwinning – strona 32-33 jest poświęcona naszemu projektowi.