Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów
telefon:  17 748 23 50

Wykaz wszystkich telefonów

Dyrektor 177482343
Zastępca dyrektora 177482347
Pedagog 177482344
Higienistka 177482354
Świetlica 177482358
Pokój Nauczycielski 177482357
Księgowość 177482345
Portiernia 177482363