KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH  ‘LAND & LANGUAGE’ – 01.02.2019 r.

Zapraszam do udziału w VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH  ‘LAND & LANGUAGE’- Zjednoczone Królestwo dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.

I etap konkursu odbędzie się 11.03.2019 r. Będzie to test jednokrotnego wyboru. Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego uczący w danej klasie piątej do dn. 04 marca 2019r.

 

REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH ‘LAND & LANGUAGE’- Zjednoczone Królestwo dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.