Karta rowerowa 2017/2018

 

Nowy harmonogram egzaminu poprawkowego na kartę rowerową.

 

Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

w roku szkolnym 2017/2018.

 

Sprawy organizacyjne:

 1. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który ukończy 10 lat w roku 2018.  Odbiór karty rowerowej możliwy będzie dopiero po uzyskaniu przez zdającego 10 roku życia.
 2. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
 3. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.
 4. Arkusz zaliczeń można pobrać tutaj lub odebrać osobiście u p. Damiana Macha – sala nr 13.
 5. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Damian Macha – sala nr 13.
 6. Termin składania arkuszy to 11 maja 2018 r.
 7. Uczeń, który nie oddał w terminie podpisanego arkusza zaliczeń, nie zostanie dopuszczony do egzaminu!

Egzamin teoretyczny:

 1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu w platformie e-learningowej składającego się
  z 25 pytań.
 2. Uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
 3. Uczeń, który przystępuje do testu teoretycznego musi posiadać login i hasło do platformy e-learningowej – dotyczy wszystkich uczniów, którzy mają zajęcia z p. Damianem Machem. Pozostałe osoby otrzymają login i hasło w dniu egzaminu.
 4. Egzamin teoretyczny odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
 5. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy.
 6. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Egzamin praktyczny:

 1. Egzamin praktyczny przewidziany jest na początku czerwca 2018 r. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
 2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
 3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.
 4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze szkolnym.
 5. Egzamin praktyczny odbędzie się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

Odbiór karty rowerowej:

 1. Opisane zdjęcie do karty rowerowej należy dostarczyć najpóźniej do 13 czerwca 2018 r. – dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
 3. Karty rowerowe można odebrać w sekretariacie szkoły od 1 lipca 2018 r.

 

 

Arkusz zaliczeń na kartę rowerową

 

Harmonogram egzaminu teoretycznego (termin podstawowy i poprawkowy)

 

Próbne testy na kartę rowerową (zakładka testy na kartę rowerową)