Informacja dot. terenów przyłączonych do Rzeszowa – 08.01.2019 r.

Informujemy że, w związku z przyłączeniem części sołectwa Miłocin z gminy Głogów Młp. i sołectwa Matysówka z gminy Tyczyn do Rzeszowa istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa stali się jego mieszkańcami. Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się w piśmie zamieszczonym poniżej.

 

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia – dot. terenów przyłączonych do Rzeszowa