Wyzwolenie Rzeszowa i ZHP


 

  • Już 31 października 1918 roku, rankiem, do miasta dotarły informacje o tym, że w Krakowie zaczęto występować przeciwko zaborcy. W Rzeszowie przeciwko Austriakom wystąpiła młodzież. Uczniowie zaczęli zrywać austriackie symbole państwowe. W koszarach część żołnierzy austriackich samowolnie je opuszczała. Zabierali ze sobą żywność, buty i ubranie często pozostawiali broń. Poza oficerami i kadrą zawodową pozostali jedynie nieliczni szeregowcy. Zbiegli żołnierze udali się na dworzec kolejowy. Ich wyjazd został jednak uniemożliwiony. Próbowano także nocą zająć obiekty wojskowe, zdobyto tylko kilka częściowo opustoszałych koszarów. Po przejęciu komendy przez Organizację Obrony Narodowej nad samowolnym zrywem mieszkańców Rzeszowa, wysłała ona delegację na rozmowy do dowództwa austriackiego stacjonującego w mieście. Szczególny opór przejawiał dowódca batalionu 4 wiedeńskiego pułku piechoty „Deutschmeisterów”. Ostatecznie po długich negocjacjach ustalono, że 1 listopada 1918 r. batalion odjedzie bez broni do Krakowa. Od tego dnia Rzeszów stał się wolnym miastem.

Herb Rzeszowa w latach 1788-1945. Wikipedia

                                 Herb Rzeszowa dziś. Wikipedia                                                 

 

  • Związek Harcerstwa Polskiego – największa polska organizacja harcerska powstała na zjeździe w Lublinie 1–2 listopada 1918 r. z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Po raz pierwszy na terenie ziem polskich znajdujących się pod zaborami skauting promowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w zaborze austriackim. Ruch skautowy zaczął się tam rozwijać już w 1910 r.    Znaczący wpływ na powstanie ruchu skautowego mieli działacze Sokoła oraz Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”.     

 

Znalezione obrazy dla zapytania zhp logo

Logo ZHP. zhp.pl

 

 

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek