Święto Niepodległości w Polsce i koniec I wojny światowej


  • 10 listopada 1914 r. z więzienia w Magdeburgu powrócił do Warszawy  Józef Piłsudski. Rozpoczęto rozbrajanie żołnierzy niemieckich na ulicach Warszawy. 
  • 11 listopada 1918 r. przed Pałacem Namiestnikowskim Józef Piłsudski wygłosił przemowę, która mogła się wówczas nie podobać żądnym zbrojnego czynu patriotom. „W tym gmachu obraduje niemiecka Rada Żołnierska, która objęła władzę nad wszystkiemi oddziałami niemieckiemi stacjonowanemi w Warszawie. W imieniu narodu polskiego wziąłem tę Radę pod swoją opiekę, ani jednemu z nich nie śmie stać się najmniejsza krzywda”. Właśnie kompromis, negocjacje, rozsądna i dalekowzroczna polityka Piłsudskiego, zmęczenie Niemców latami wojny i chęć powrotu do domów, a z drugiej strony – paradoksalnie – ograniczanie czy wręcz hamowanie polskiej „akcji rozbrajania” pozwoliło prawie bez strat pozbyć się okupantów z polskiej ziemi.
  • 11 listopada 1918 r. – Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu; w 1937 r. Sejm RP ustanowił w dniu 11 listopada państwowe obchody Święta Niepodległości. Po 123 latach zaborów Polska znów znalazła się na mapach Europy i świata. 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Fot. NAC

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. dzieje.pl

 

  • 11 listopada 1918 r.  w Rethondes koło Compiegne podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące I wojnę światową.  Po godzinie 5 w pociągu w lesie pod Compiegne delegacje ententy (z marszałkiem Ferdinandem Fochem na czele) i Niemiec podpisały rozejm, który wszedł w życie tego samego dnia o godzinie 11. Rozejm zakładał m.in. wycofanie wojsk niemieckich z Francji, Belgii, Alzacji i Lotaryngii, wydanie części uzbrojenia państwo ententy oraz anulowanie traktatu brzeskiego. Ostatecznie zwycięstwo ententy potwierdził podpisany 28 czerwca 1919 traktat wersalski.

Kliknij, aby powiekszyc

Delegacja aliantów przed wagonem sztabowym, w którym Niemcy podpisali akt kapitulacji. Widoczni: marszałek Ferdinand Foch („1”), admirał sir R. Wemyss („2”), generał Maxime Weygand („3”), kontradmirał G. Hope („4”), kapitan Marriott („5″j), generał Desticker („6”), kapitan de Mierry („7”), Riedinger („8”), Laperche („9”). NAC

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek