„Sokół”


7 lutego 1867 r. we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” o charakterze sportowo-wychowawczym, rozwijało kulturę fizyczną oraz świadomość narodową, przed I wojną światową rozwinęło przede wszystkim w Galicji działalność paramilitarną tworząc w 1912 r. Polowe Drużyny Sokole.

Sztandar Sokoła Lwowskiego - IV Zlot Sokolstwa Polskiego we Lwowie. 06.1903. Źródło: CBN Polona

Sztandar Sokoła Lwowskiego – IV Zlot Sokolstwa Polskiego we Lwowie. 06.1903. Źródło: CBN Polona

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek