Pierwszy numer Gazety Wyborczej


Gazeta Wyborcza – ogólnopolski dziennik opiniotwórczy społeczno-polityczny wydawany od 1989 roku w Warszawie, przez spółkę Agora. Redaktorem naczelnym dziennika od początku jego istnienia jest Adam Michnik.

Gazeta Wyborcza powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku. Po zerwaniu współpracy przez związek kontynuowała działalność jako niezależny dziennik. 

Gazeta Wyborcza powstała zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku. Początkowo dziennik miał nosić nazwę Gazeta Codzienna, zaś przymiotnik „wyborcza” miał funkcjonować tylko w czasie kampanii wyborczej.

Pierwszy ośmiostronicowy numer ukazał się 8 maja 1989, w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. 

Po obradach Okrągłego Stołu w czasie kryzysu prezydenckiego 3 lipca 1989 na łamach Wyborczej ukazał się artykuł Adama Michnika zatytułowany „Wasz prezydent, nasz premier”, w którym autor opowiedział się za wyborem prezydenta z rekomendacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jednoczesnym powierzeniem misji utworzenia rządu przedstawicielowi solidarnościowej opozycji.

Zdjęcie numer 0 w galerii - 25 lat. 8137 numerów

Pierwsza strona I numeru Gazety Wyborczej. wikipedia.pl

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek